Reviderad prognos för helåret 2000

Reviderad prognos för helåret 2000 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge en reviderad prognos för helåret 2000. Konsultverksamheten har en fortsatt mycket bra efterfrågan och utvecklas väl. OSE-koncernen har fortsatta marknadsframgångar med viktiga "design wins" inom kommunikations-området. Framgångarna har varit störst på USA- marknaden. Detta har dock inte givit förväntat genomslag i säljvolymerna under fjärde kvartalet och avslutningen på året blev därför under förväntan, framförallt i Europa. Sammantaget innebär detta att tidigare avgiven prognos inte kan innehållas. Resultatet för hela koncernen, inkluderande Enea OSE Systems, förväntas uppgå till cirka 25 Mkr istället för tidigare prognostiserat 45-70 Mkr före goodwillavskrivningar och exklusive återförda överskottsmedel från SPP. Resultatet för dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems förväntas uppgå till cirka -60 Mkr istället för tidigare prognostiserat -20 - -40 Mkr. Omsättningen förväntas uppgå till drygt 255 Mkr (+46 %) i stället för tidigare prognostiserat 280 Mkr. En utförligare redovisning och kommentarer lämnas i samband med bokslutskommunikén 2001-02-02. Täby 2001-01-11 Ola Berglund VD Frågor besvaras av Ola Berglund, tel 0709 - 71 44 17 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar