Energibranschen – en av de mest attraktiva branscherna!

I Nyckeltalsinstitutets årliga release av Attraktiv Arbetsgivarindex placerar sig Energibranschen återigen i toppskiktet av de mest attraktiva branscherna. Detta år på andra plats, tätt bakom it & telekombranschen.

I år var matchen om förstaplatsen jämn. It & telekom, energibranschen och fastighetsbranschen är med några poängs mellanrum de tre sektorer som är mest attraktiva enligt Nyckeltalsinstitutets mätningar. Indexet utgår från nio nyckeltal som exempelvis tillsvidareanställningar, lön och karriärmöjligheter.

Det som kännetecknar energibranschen är att arbetsgrupperna är relativt små och att det är låg sjukfrånvaro. Det är även hanterbara avgångar och jämställt utifrån de förutsättningar som finns. Det vill säga att andelen kvinnliga och manliga chefer speglar sammansättningen bland medarbetare.

– Det är oerhört roligt att energibranschen placerar sig i toppskiktet i år igen. Det är viktigt att vi inte blir malliga utan att vi fortsätter att driva utvecklingen framåt samt fortsätter kommunicera hur bra vår bransch är, säger Neval Bilici, ansvar för kompetensförsörjningsfrågor Energiföretagen.

I nyckeltalsinstitutets mätning ingår ett trettiotal företag inom energi- och elbranschen. Jämtkraft är det företag som vann priset ”Mest attraktiv och hållbar arbetsgivare”.

– För att framgångsrikt positionera Jämtkraft i energiomställningen, behålla lönsamheten och utveckla affärerna behöver vi trygga, engagerade och energirika medarbetare. Det är fantastiskt att få ett kvitto i form av denna utmärkelse som visar att vi ligger bäst till i branschen och bland de bästa tio procenten i Sverige”, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft AB.

Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet, tina@nyckeltal.se, 0704-538081.
Neval Bilici, ansvarig kompetensförsörjningsfrågor Energiföretagen, neval.bilici@energiforetagen.se.

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige är en branschförening som samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi och tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Vår energi ger Sverige drivkraft - idag och i framtiden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar