Energiföretagen välkomnar Fastighetsägarna i Prisdialogen

Nu träder Fastighetsägarna in som ordinarie medlem i Prisdialogen. – Energiföretagen välkomnar Fastighetsägarna i Prisdialogen, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige. Energiföretagen är en av grundarna till Prisdialogen, tillsammans med Riksbyggen och SABO. De tre grundarna har sedan starten 2013 varit ordinarie medlemmar, där nu även Fastighetsägarna ingår. Dessutom är ett 50-tal fjärrvärmeleverantörer så kallade associerade medlemmar som genomför lokala prisdialoger med sina kunder.

– Att Fastighetsägarna nu blir ordinarie medlem är väldigt positivt. Vi ser ju att Prisdialogens modell har bidragit till det som var syftet från start, nämligen rimliga och förutsägbara prisförändringar på fjärrvärme och ett ökat förtroende mellan parterna, konstaterar Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Den har funnits sedan 2013 och växer hela tiden. Sedan starten har SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige varit de ordinarie medlemmarna och bildat styrelse. Nu har alltså även Fastighetsägarna valts in som ordinarie medlem och i styrelsen, vilket Pernilla Winnhed välkomnar:

– Redan nu omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll och erfarenheterna hittills är väldigt positiva. Och även om Fastighetsägarna har varit representerade i lokala dialoger på flera ställen är det långt fler som kommer att nås nu.

– Ett konkret resultat av dialogmötena runt om i landet är att Klimatdialogen nu har utvecklats som en del av Prisdialogen. Med Klimatdialogens modell kan kunder och fjärrleverantörer även diskutera åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan, något som efterfrågats av både fjärrvärmekunder och leverantörer, avslutar Pernilla Winnhed.

Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Att Fastighetsägarna nu blir ordinarie medlem är väldigt positivt. Vi ser ju att Prisdialogens modell har bidragit till det som var syftet från start, nämligen rimliga och förutsägbara prisförändringar på fjärrvärme och ett ökat förtroende mellan parterna.
Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige