Pressinbjudan - Digital parlör öppnar dörrar mot arbetsmarknaden

Drygt 1100 facktermer för energibranschen finns nu tillgängliga i den Digitala parlören för nyanlända energiexperter. Parlören finns tillgänglig på webben, helt kostnadsfri, på arabiska, engelska och svenska.

Det är branschorganisationen Energiföretagen Sverige, som i samarbete med Kraftringen, lanserar den digitala versionen av parlören.

- Vi vet att nyckeln till lyckad integration på arbetsplatsen är språket, och för att underlätta introduktionen av medarbetare som inte har svenska som modersmål behövs den här typen av verktyg, säger Elin Fellers, projektkoordinator för välutbildade nyanlända på Energiföretagen Sverige.

- Med en digital parlör ser vi till att fler får tillgång till ett viktigt verktyg som underlättar introduktionen av nyanlända energiexperter på den svenska arbetsmarknaden. Det är särskilt viktigt med tanke på att energibranschen har ett stort behov av att rekrytera ingenjörer med branscherfarenhet, enligt de kommunägda energibolagens särskilda uppdrag och ansvarstagande som viktiga aktörer i att bidra till hållbar samhällsutveckling, säger Sylvia Michel vd Kraftringen.

Varför finns den digitala parlören för energiexperter?

Energibranschen står inför ett omfattande behov av att rekrytera experter med branscherfarenheter av olika slag. En nyckel till lyckad integration är språket. För att underlätta introduktionen av nyanlända energiexperter, med bakgrund i Mellanöstern, tog Energiföretagen Sveriges medlemsföretag Kraftringen fram en svensk-engelsk-arabisk parlör, med ord och begrepp som används i energibranschen.

Huvudpersonen bakom parlören heter Basel Taleb, som utifrån sitt eget behov, när han kom till Kraftringen, tog fram den första versionen av parlören. ”Parlören för nyanlända energiexperter” trycktes upp i 500 exemplar och fick ett enormt gehör och stor spridning när den släpptes den 11 oktober 2016. Med hjälp av anslag från Arbetsförmedlingen har Energiföretagen Sverige, tillsammans med Basel Taleb och Kraftringen nu gjort parlören än mer tillgänglig via den digitala plattformen Lingio.

Parlören testas av studenter och du inbjuds till utvärderingen

Parlören testas just nu av en grupp nyanlända studenter, som, kompletterar sina grundutbildningar med kunskaper inom eldistribution på Åsbro kursgård.

När studenterna ska utvärdera parlören vill vi bjuda in dig som journalist för att intervjua både studenterna, huvudpersonen bakom den ursprungliga parlören; Basel Taleb, projektkoordinatorn för projektet på Energiföretagen Sverige; Elin Fellers, samt ansvarig för utbildningen på Åsbro Morgan Karlsson.

Det kommer att ges tillfälle att fotografera.

Datum och tid: den 9 mars kl 11:00-12:00

Anmäl ditt intresse att närvara via lisa.hjelm@energiforetagen.se

Plats: Åsbro kursgård, Knottebo 222, 694 96 Åsbro Hitta till Åsbro Kursgård.

Lisa Hjelm
Kommunikatör, medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Prenumerera

Dokument & länkar