Regeringen riskerar både klimatomställning och tillväxt med strypta investeringsvillkor för elnätsföretagen

Regeringen presenterade idag ny lagstiftning som innebär en kraftig minskning av elnätsföretagens tillåtna intäkter. Den nya lagstiftningen riskerar både klimatomställningen och en fortsatt tillväxt i de regioner som idag har kapacitetsbrist i elnäten. Tvärtemot regeringens ambition att skydda kunderna riskerar det nya regelverket att långsiktigt drabba kunderna negativt.

– Kortsiktigt kan kunderna få lägre avgifter men på längre sikt riskerar kunder och samhälle att drabbas hårt av konsekvenserna av uteblivna investeringar. Vi vill inte att elnäten ska hamna i samma situation som järnvägen efter decennier av underinvesteringar, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Regering och riksdag har under denna mandatperiod fattat beslut om ambitiösa mål för klimatomställningen, förnybar energi, energieffektivisering, grön industri och bostadsbyggande. Alla dessa mål kräver stora investeringar i elnäten. Informationen från Baylans pressträff om nya villkor för elnätsföretagen går på tvärs med dessa målsättningar.

Den tillåtna avkastningen på cirka 3 procent som Ibrahim Baylan presenterade innebär att Sverige skulle ligga cirka 40 procent under EU-genomsnittet. Det placerar oss bland de länder som ligger lägst i EU och minskar investeringsmöjligheterna rejält.

– Elnätsföretagen måste nu prioritera hårdare kring vilka investeringar som faktiskt ska genomföras. Vi är oroade för vad detta får för konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan på lång sikt, avslutar Pernilla Winnhed.

Slutsatserna baseras på information från den pressträff som Ibrahim Baylan höll onsdagen den 15 augusti 2018. De fullständiga detaljerna kring förslaget är inte kända förrän regeringen publicerar den nya förordningen i sin helhet. Energiföretagen Sverige kommer då analysera konsekvenserna i samverkan med medlemsföretagen.

Mer information:

Anton Steen, politisk samordnare Energiföretagen Sverige, 0702 44 69 42, anton.steen@energiforetagen.se

Kalle Lindholm, kommunikatör Energiföretagen Sverige, 0709-96 25 90 kalle.lindholm@energiforetagen.se

Kalle Lindholm
Energiforetagen Sverige
e-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se
telefon: 070-996 25 90

 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige är en branschförening som samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi och tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Vår energi ger Sverige drivkraft - idag och i framtiden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Energiminister Ibrahim Baylan presenterade idag (15/8) förslag om förändrad intäktsreglering för elnätsföretagen. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige kommenterar.
Twittra det här

Citat

– Kortsiktigt kan kunderna få lägre avgifter men på längre sikt riskerar kunder och samhälle att drabbas hårt av konsekvenserna av uteblivna investeringar. Vi vill inte att elnäten ska hamna i samma situation som järnvägen efter decennier av underinvesteringar.
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige