Stora investeringar ger utdelning när stormen drar fram

Stormen Urd kastade sig in över landet under Annandagen och fortsatte sedan vidare över landet. Som mest har uppemot 15 000 hushåll kortvarigt saknat ström men genom aktiv samverkan och jour som är på tårna minskar antalet strömlösa kunder snabbt.
- För några år sedan skulle stormens framfart ha lett till stora elstörningar. Tack vare stora investeringar i att vädersäkra elnäten har detta inte skett, menar Matz Tapper, Energiföretagen Sverige.

- För bara några år sedan skulle en storm av denna styrka ha lett till väldigt stora störningar i elförsörjningen. Sedan stormarna Gudrun och Per har elnätsföretagen investerat stort i att vädersäkra näten, något som nu ger resultat, säger Matz Tapper, ansvarig för elnätsteknik och mätare på Energiföretagen Sverige.

Matz Tapper har ständig övervakning av eventuella störningar i elleveranserna genom verktyget SUSIE, som är en förkortning av begreppet Samverkan under störningar inom elförsörjningen. Verktyget är en del av Elsamverkansportalen, en webbplats som samlar verktyg för den storstörningsorganisation som är framtagen av Svenska kraftnät, branschorganisationen Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Energi) och dess medlemmar, i samverkan.

- Som mest har uppemot 15 000 kunder berörts av kortvariga avbrott men de flesta har fått strömmen tillbaka genom omkopplingar i näten. Det visar att de åtgärder som elnätsföretagen har vidtagit har fungerat. Förutom vädersäkring av näten finns också en aktiv så kallad elsamverkan, där drabbade företag kan låna in personal, material och verktyg från andra elnätsföretag som är mindre drabbade, berättar han.

Politiker och myndigheter har höjt kraven på elnätsföretagen efter de kraftiga stormarna Gudrun och Per i början av 2000-talet. Det har lett till omfattande investeringar för att vädersäkra elnäten.

- När kraven höjdes talade ingen om varifrån pengarna skulle tas. Elnätsföretagen har effektiviserat verksamheten men det har också utmynnat i höjda priser, något som har kritiserats en del. Idag kan vi se de positiva effekterna av gjorda investeringar. Men det behöver satsas ännu mer framöver, både för att fortsatt vädersäkra och för att möta nya behov och ny teknik, avslutar Matz Tapper.

Presskontakt:

Annika Johannesson, kommunikationsansvarig
08-677 27 07, 0734-25 25 64, annika.johannesson@energiforetagen.se
Matz Tapper, ansvarig elnätteknik, inkl mätare
08-677 27 26, matz.tapper@energiforetagen.se

FAKTA
SUSIE , Samverkan under störningar inom elförsörjningen

SUSIE är ett nationellt webbaserat verktyg som används för att underlätta samverkan mellan elnätsföretag under störningar inom elförsörjningen. Det ska bidra till en säker elkraftförsörjning i Sverige med nordiskt perspektiv genom att landets elkraftberedskap har goda möjligheter till samverkan genom SUSIE vid en eventuell störning. 

Elnätsföretagen kan också rapportera störningar av intresse för kunderna till Sveriges Radio. Störningar rörande elavbrott, fjärrvärme, bredband och vatten & avlopp kan rapporteras via SUSIE.

Elsamverkan

Vid stora störningar i eldistributionen rapporterar varje elnätföretag sitt störningsläge och resursbehov alternativt resurstillgång med stödsystemet SUSIE. Vardera av de sju elsamverkansområdena har en ledningsgrupp (elsamverkansledning) som med SUSIE får en bra översiktsbild över störningsläget. De kan därmed fördela tillgängliga resurser på ett effektivt sätt.

Läs mer på Elsamverkansportalen: www.elsamverkan.se

Annika Johannesson, kommunikationsansvarig, 08-677 27 07, 0734-252564, annika.johannesson@energiforetagen.se

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar