Tack för i år – boka in 18 januari och 9 februari redan nu

Efter ett händelserikt år för oss på Energiföretagen Sverige vill vi locka med spännande händelser för er tidigt under nästa år. Vi ber er boka in den 18 januari och den 9 februari.

I april 2016 bildades Energiföretagen Sverige av tidigare Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes medlemmar. Starten har varit händelserik, med bland annat energiöverenskommelsen, EU:s vinterpaket, konkretiseringen av klimatavtalet från Paris och mycket annat.

Vi ser nu fram emot ett lika spännande år 2017. Vi bjuder in till två aktiviteter som vi tror att ni inte vill missa:

  • 18 januari, energilunch tillsammans med Fores om en fossilfri fordonsflotta. Läs nyhet och info om anmälan här.

  • 9 februari, vintermingel med start från klockan 16.30. Filip Johnsson, professor vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers, talar då om hur vi kan minska utsläppen av klimatpåverkande gaser på global nivå.

Vi återkommer med mer information efter helgerna och avslutar med en julhälsning från Energiföretagen och dess personal.

Om oss

Energiföretagen Sverige är en branschförening som samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi och tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Vår energi ger Sverige drivkraft - idag och i framtiden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Prenumerera