Dela

Citat

Vi har deltagit i Prisdialogen sedan 2012 och den har varit framgångsrik för oss och våra kunder. Det gör det naturligt att utveckla dialogen till att även omfatta angelägna klimatåtgärder och vi är glada att det uppmärksammas. Hos oss ska en samverkansgrupp öka kunskapen om solel och vi ska ta fram erbjudanden för att underlätta för kunderna att nå 10 procent solel 2035.
Anders Östlund, vd Öresundskraft
Vi tackar kunderna för deras engagemang i årets prisdialog och ser fram emot fortsatt dialog med dem. Vi tycker att Prisdialogen är ett bra verktyg för att skapa förståelse och förutsägbarhet kring vår prissättning samtidigt som det ges möjlighet att diskutera och lyssna på våra kunder.
Adrian Berg von Linde vd på GEAB
Vi lanserade Klimatdialogen i början av året och är väldigt glada över att två företag redan har hunnit genomföra lokala klimatdialoger enligt Prisdialogens modell. Jag hoppas att Öresundskraft och Mölndal Energi kan inspirera fler att följa efter.
Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen.
Att Fastighetsägarna nu blir ordinarie medlem är väldigt positivt. Vi ser ju att Prisdialogens modell har bidragit till det som var syftet från start, nämligen rimliga och förutsägbara prisförändringar på fjärrvärme och ett ökat förtroende mellan parterna.
Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige
Det är fint att vi har samsyn, och metoden bidrar till att säkerställa att miljövärderingen blir så rättvisande som möjligt.
Värmemarknadskommitténs ordförande Adam Lindroth, från Stockholm Exergi
Det är en framgång att vi nu fått till ytterligare en dimension i överenskommelsen. Vi presenterar inte något beräkningsverktyg, däremot principer för vad man bör tänka på när framtida investeringar ska värderas ur miljösynpunkt.
Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen och vice ordförande i Värmemarknadskommittén
– Kortsiktigt kan kunderna få lägre avgifter men på längre sikt riskerar kunder och samhälle att drabbas hårt av konsekvenserna av uteblivna investeringar. Vi vill inte att elnäten ska hamna i samma situation som järnvägen efter decennier av underinvesteringar.
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige
– Den positiva förändringen har kunnat ske tack vare de nya investeringar som flera energiföretag har gjort i sin egen produktion under de senaste åren och genom ökad samverkan med andra aktörer för att ta vara på värme.
Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige
- Stockholm är ett bra exempel på hur samverkan kan minska både utsläpp och resursanvändning.
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige
- Stockholm är ett bra exempel på hur samverkan kan minska både utsläpp och resursanvändning.
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige