Enersize Oyj: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Den anmälningsskyldiga

Namn: Cleantech Invest Oyj

Befattning: Närstående person

(X) Juridisk person:

(1) Närstående person:

Namn: Thomas Bengtsson

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370088B8DSLETGN802_20170522133113_2

Transaktionens datum: 2017-05-17

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000233317

Transaktionens karaktär: TECKNING

Detaljer om transaktionerna (1):

Volym: 61 084

Enhetspris: 6,90 SEK

Aggregerad information om transaktionerna (1):

Volym: 61 084

Medelpris: 6,90 SEK

Den anmälningsskyldiga

Namn: Aktiebolaget Pelarsalen

Befattning: Närstående person

(X) Juridisk person:

(1) Närstående person:

Namn: Thomas Bengtsson

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370088B8DSLETGN802_20170522132858_4

Transaktionens datum: 2017-05-17

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000233317

Transaktionens karaktär: TECKNING

Detaljer om transaktionerna (1):

Volym: 27 318

Enhetspris: 6,90 SEK

Aggregerad information om transaktionerna (1):

Volym: 27 318

Medelpris: 6,90 SEK

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017.

Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets största ägare är Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North och Nasdaq Stockholm First North.

Om oss

Enersize är ett finskt bolag inom energisektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets största ägare är Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North och Nasdaq Stockholm First North.

Prenumerera

Dokument & länkar