Barbara Donoghue och Urban Jansson nya i Eniros styrelse

Aktieägare med cirka 17 procent av bolagets aktier har förklarat att de stöder förslaget att Barbara Donoghue och Urban Jansson väljs in i Eniros styrelse vid bolagsstämman den 31 mars 2003, samt att John Abrahamson, Lars Berg, Per Bystedt, Lars Guldstrand och Birgitta Klasén väljs om. Styrelsens nuvarande ordförande Björn Svedberg och Jan Rudberg har båda avböjt omval. Som tidigare har meddelats har Lars Berg föreslagits till ny styrelseordförande. Barbara Donoghue är en erkänd expert i mediasektorn. Hon är styrelseledamot i Independent Television Commission, som licensierar och övervakar kommersiell TV i Storbritannien, och är Teaching Fellow i Strategic and International Management vid London Business School. Barbara Donoghue har 20 års erfarenhet från investment banking med bl.a. Bankers Trust och NatWest. Hennes breda internationella erfarenhet omfattar bland annat finansiell rådgivning för media- och kommunikationsföretag i Europa, Nordamerika och Asien. Barbara Donoghue är från Kanada men bor numera i Storbritannien. Hon är civilekonom och har en magister i företagsekonomi från McGill University i Kanada. Urban Jansson är diplomerad ekonom och har en gedigen erfarenhet av olika ledande befattningar inom SEB (1967-1984), Incentive (1984-1992) samt som VD för Ratos (1992-1998). Urban Jansson är styrelseordförande för Proffice och Plantagen AS samt är föreslagen som styrelseordförande i Drott. Han är därutöver styrelseledamot i Addtech, Ahlstrom, Anoto Group, Pyrosequencing och SEB.   Nomineringsarbetet har genomförts i en grupp bestående av styrelseledamöterna Björn Svedberg och Jan Rudberg samt Svein R. Högset, Goldman Sachs International, Wouter Rosing, Hermes Focus Asset Management, Peter Rudman, Nordeas fonder, Marianne Nilsson, Robur fonder samt Björn Lind, SEB   För ytterligare information kontakta: Björn Svedberg, Styrelseordförande, tel 08-545 01 777 Lars Berg, Styrelseledamot, tel 08-685 04 69 Lars Guldstrand, VD och koncernchef, tel 08-634 70 01 

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera