Budet på SOL fortfarande attraktivt för Eniro trots lagförslag

Den 20 november 2001 lämnade Eniro AB (publ) ("Eniro") ett kontant erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Scandinavia Online AB (publ) ("SOL"). Regeringens besked igår om att föreslå begränsningar från och med idag i rätten till avdrag för kapitalförluster på aktier i dotterbolag bedöms innebära att beräknade positiva skatteffekter år 2002 för Eniro i samband med ett eventuellt förvärv av SOL minskar från ursprungligen ca 160 MSEK till ca 60 MSEK. Eniro gör bedömningen att ett förvärv av SOL fortfarande är industriellt och finansiellt mycket attraktivt. Den nya lagstiftningen förväntas ej påverka genomförandet av Erbjudandet.

.

Om oss

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Prenumerera