Cecilia Geijer-Haeggström ny VD för Eniros svenska verksamhet

Peter Kusendahl, idag VD i Eniro Sverige AB, har utsetts till att ansvara för Eniros internationella verksamheter. Till ny verkställande direktör i Eniro Sverige AB har Cecilia Geijer-Haeggström utsetts.

Ny VD i Eniro Sverige Eniro är en av Europas ledande leverantörer av sökrelaterade tjänster, från tryckta kataloger till mobila applikationer och en av norra Europas största internetaktörer. Cecilia Geijer-Haeggström tillträder den 1 maj 2003 som verkställande direktör för Eniro Sverige AB. I Sverige driver koncernen verksamhet under kända varumärken som bland annat Gula Sidorna®, Evreka och Passagen. Cecilia är född 1955 och har under de senaste 20 åren haft en rad chefspositioner på den svenska mediemarknaden, bland annat som VD för TV1000, vice VD och annons/­marknads­direktör på DN samt VD för Telia Infomedia Interactive. Närmast har Cecilia arbetat med investeringar i onoterade företag i Norden, främst inom media och under­hållning, samt med ett flertal uppdrag inom Bonnier, bland annat avseende lanseringen av Stockholm City. Ny ansvarig för International Operations Peter Kusendahl, VD i Eniro Sverige sedan 2000 och sedan 1987 verksam både i Sverige och internationellt inom Eniro/Telia, kommer att ta ett samlat ansvar för Eniros internationella verksam­heter. Eniros verksamheter i Sverige och Finland kommer även fortsättningsvis att rapportera till Lars Guldstrand, VD och koncernchef i Eniro AB. Cecilia Geijer-Haeggström och Peter Kusendahl kommer att ingå i koncernledningen för Eniro, som förutom VD och koncernchef Lars Guldstrand omfattar Lennart Bernard, Finansdirektör och Mats Eklund, Chef Strategi & Marknad. För ytterligare information kontakta: Lars Guldstrand, VD och koncernchef, tel 08-634 70 01  

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera