Cirka 703 miljoner kronor beräknas överföras till Eniros aktieägare genom inlösen

Anmälningsperioden för Eniros erbjudande om inlösen av aktier avslutades den 9 maj 2003. Erbjudandet omfattade inlösen av högst var tjugonde aktie i Eniro till ett inlösenbelopp om 80 kronor per aktie. Enligt den slutliga sammanräkningen har 8 783 395 aktier anmälts för inlösen, vilket motsvarar 99,71 procent av det antal aktier som högst kunnat inlösas enligt erbjudandet. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske i slutet av augusti 2003.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera