Cirka 703 miljoner kronor beräknas överföras till Eniros aktieägare genom inlösen

Anmälningsperioden för Eniros erbjudande om inlösen av aktier avslutades den 9 maj 2003. Erbjudandet omfattade inlösen av högst var tjugonde aktie i Eniro till ett inlösenbelopp om 80 kronor per aktie. Enligt den slutliga sammanräkningen har 8 783 395 aktier anmälts för inlösen, vilket motsvarar 99,71 procent av det antal aktier som högst kunnat inlösas enligt erbjudandet. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske i slutet av augusti 2003. För mer information: Boel Sundvall, Investor Relations Eniro AB, tel 08 634 70 06, mobil 070-560 60 18 www.eniro.com Eniro är en av norra Europas ledande aktörer inom vägledande media och erbjuder sökrelaterade tjänster i alla kanaler från tryckta kataloger till tjänster via Internet, telefon och i mobila lösningar. Varje dag sker över 5 miljoner sökningar i någon av Eniros tjänster. Under år 2002 publicerades cirka 700 titlar med en sammanlagd upplaga av 28 miljoner exemplar och på Internet genomfördes över 600 miljoner sökningar. Under 2002 omsatte koncernen 4 737 MSEK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 940 MSEK. Eniro är verksamt i 19 länder och har 4 200 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera