Eniro: Delårsrapport: januari-september 2002

Report this content

- Rörelseintäkterna för tredje kvartalet i nivå med föregående år, 618 MSEK (619) - Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet ökade med 85 MSEK till 53 MSEK (-32) - Eniro avvecklar verksamheten i Windhager, Tyskland med en beräknad avvecklingskostnad på 1 300 MSEK (varav 300 MSEK belastar EBITDA), som kommer att redovisas i det fjärde kvartalet - Intäkterna och EBITDA-marginalen steg i den svenska rörelsen - stabil offline verksamhet och god tillväxt i online - Avtal träffat avseende förvärv av en katalog i Tammerfors, Finland - För helåret 2002 bedöms rörelseintäkterna överstiga förgående års nivå och EBITDA uppgå till förgående års nivå. Därtill ska läggas avvecklingskostnaderna för Windhager

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Dokument & länkar