Eniro: Delårsrapport: januari-september 2002

- Rörelseintäkterna för tredje kvartalet i nivå med föregående år, 618 MSEK (619) - Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet ökade med 85 MSEK till 53 MSEK (-32) - Eniro avvecklar verksamheten i Windhager, Tyskland med en beräknad avvecklingskostnad på 1 300 MSEK (varav 300 MSEK belastar EBITDA), som kommer att redovisas i det fjärde kvartalet - Intäkterna och EBITDA-marginalen steg i den svenska rörelsen - stabil offline verksamhet och god tillväxt i online - Avtal träffat avseende förvärv av en katalog i Tammerfors, Finland - För helåret 2002 bedöms rörelseintäkterna överstiga förgående års nivå och EBITDA uppgå till förgående års nivå. Därtill ska läggas avvecklingskostnaderna för Windhager

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar