Eniro AB - Inbjudan till telefonkonferens

Torsdagen den 17 juli presenterar Eniro resultatet för det andra kvartalet 2003. En telefonkonferens kommer att hållas kl 14.00 samma dag. Eniros koncernchef och VD Lars Guldstrand och finansdirektör Lennart Bernard presenterar resultatet för andra kvartalet 2003 samt besvarar frågor. För att delta i telefonkonferensen per telefon, vänligen ring senast fem minuter innan konferensen börjar. Använd något av följande nummer: UK +44 (0)20 7162  0180 lösenord Eniro USA +1 334 323 6203  lösenord Eniro  En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på +44 (0)20 8288 4459, kod 828422 alternativt från USA +1 334 323 6222 kod 828422. En länk för avlyssning kommer även att finnas på Eniros hemsida eniro.com. Kvartalsrapporten kommer att distribueras cirka 12.00 och cirka 30 minuter innan telefonkonferensens början kommer en power point presentation att finnas tillgänglig på eniro.com.   För mer information: Boel Sundvall, Corp. Communications & IR tel. 08-634 7006 mobil 0705-60 60 18 boel.sundvall@eniro.com

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera