Eniro AB: Bokslutsrapport 2002

- Rörelseintäkterna ökade till 1 931 MSEK (1 897) för fjärde kvartalet och till 4 737 MSEK (4 519) för helåret - Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 346 MSEK (641) och för helåret till 940 MSEK (1 150) - Avveckling av Windhager löper enligt plan - Ny utdelningspolicy - Styrelsen föreslår fördubblad utdelning till 1,40 SEK (0,70) per aktie och aktieinlösen om totalt cirka 700 MSEK

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar