Eniro AB: Bokslutsrapport 2002

- Rörelseintäkterna ökade till 1 931 MSEK (1 897) för fjärde kvartalet och till 4 737 MSEK (4 519) för helåret - Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 346 MSEK (641) och för helåret till 940 MSEK (1 150) - Avveckling av Windhager löper enligt plan - Ny utdelningspolicy - Styrelsen föreslår fördubblad utdelning till 1,40 SEK (0,70) per aktie och aktieinlösen om totalt cirka 700 MSEK

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar