Eniro AB: Inbjudan till telefonkonferens

Måndagen den 3 november presenterar Eniro resultatet för det tredje kvartalet 2003. En telefonkonferens kommer att hållas kl 15:30 samma dag.

Eniros koncernchef och VD Lars Guldstrand presenterar resultatet för tredje kvartalet 2003 samt besvarar frågor.  För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring senast fem minuter innan konferensen börjar. Använd något av följande nummer: UK +44 (0)20 7162  0185 lösenord Eniro USA +1 334 420 4951  lösenord Eniro En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på +44 (0)20 8288 4459, kod 744282 alternativt från USA +1 334 323 6222 kod 744282. En länk för avlyssning kommer även att finnas på Eniros hemsida eniro.com.   Kvartalsrapporten kommer att distribueras cirka 14.30 och cirka 30 minuter innan telefonkonferensens början kommer en power point presentation att finnas tillgänglig på eniro.com. För mer information: Boel Sundvall, Vice President Corp. Communications & IR, tel. 08-634 7006, mobil 0705-60 60 18, boel.sundvall@eniro.com

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera