Eniro AB: Lars Guldstrand lämnar Eniro - Lars Berg tillträder som tf Koncernchef

Styrelsen och Lars Guldstrand har enats om att Guldstrand idag lämnar sin befattning som VD och koncernchef i Eniro. Stryrelsen har samtidigt utsett ordförande Lars Berg att som Koncernchef leda koncernens verksamhet till dess att en ny VD och koncernchef tillträtt. Bolagets chefsjurist Mikael Engqvist har samtidigt utsetts till VD i moderbolaget Eniro AB (publ).

Lars Berg; Eniro har under Guldstrands ledning, sedan börsintroduktionen, utvecklats snabbt från ett traditionellt katalogföretag till ett modernt mediaföretag med en stark position på viktiga internationella marknader.Till följd av olika syn mellan stryrelse och VD i vissa viktiga frågor har vi i styrelsen kommit fram till denna åtgärd.   Lars Guldstrand; Jag är nöjd med det vi har åstadkommit på kort tid och när det nu har blivit uppenbart att styrelsen och jag har olika uppfattningar ser jag ingen dramatik i att vi nu skiljs åt. Rekryteringsarbetet för att hitta en ny VD och Koncernchef har påbörjats.   Stockholm den 22 december 2003 Styrelsen Telefonkonferens kommer hållas idag kl 10.30 på telefonnummer +44 (0) 207 162 01 80 En inspelning kommer finnas tillgänglig på +44 (0) 208 288 44 59 kod 955 452 eller via länk på www.eniro.com/konferens   För information: Lars Berg, Styrelens ordförande och Koncernchef. Tel +46 8 634 70 01 Boel Sundvall, Informationsdirektör.Tel. 08-634 7006, mobil 070-560 60 18

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera