Eniro AB (publ): Aktuell rapportperiod: januari - juni 2003

Januari - juni * Rörelseintäkterna uppgick till 2 189 MSEK (2 188) * Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 30% till 701 MSEK (541) * Periodens resultat efter skatt ökade 62% till 266 MSEK (164) * Vinst per aktie ökade till 1.51 SEK (0.93)   April - juni * Rörelseintäkterna uppgick till 1 296 MSEK (1 312) * Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 25% till 406 MSEK (326) * Periodens resultat efter skatt ökade 18% till 166 MSEK (141) * Vinst per aktie ökade till 0.94 SEK (0.80) * Förvärvet av Respons genomfördes och konsolideras från och med 1 maj  

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar