Eniro återköper egna aktier

Med stöd av tidigare kommunicerat styrelsebeslut har Eniro AB (publ) fredagen den 26 november förvärvat 10 000 egna aktier. Aktierna handlades till ett genomsnittligt pris av 64,75 kronor.

Styrelsen för Eniro AB (publ) har beslutat utnyttja återköpsmandatet om högst 400 MSEK, vilket erhölls på den ordinarie bolagsstämman den 31 mars 2004. Förvärven av egna aktier kan ske under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2005. Återköpen ska ske inom den sk spreaden, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med återköpen är att åstadkomma ett mervärde för bolagets aktieägare. Effekten av återköpen på bolagets resultat per aktie och avkastning på eget kapital väntas bli positiv.

Efter börsens stängning fredagen den 26 november innehar Eniro 10 000 egna aktier. Det totala antalet aktier i Eniro uppgår till 158 151 875. Eniro innehade inga egna aktier före dagens återköp.

Information om Eniros återköp kommer att publiceras löpande på företagets hemsida www.eniro.com under rubriken Investor Relations.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar