Eniro förvärvar 118 118®

Eniro förvärvar Respons som driver den ledande svenska nummerupplysningstjänsten 118 118® från Telefos. Genom förvärvet etablerar sig Eniro på den svenska marknaden för användarfinansierade nummerupplysningstjänster.

Telefonkonferens idag kl 16.00 på telefonnummer +44 (0) 207 162 0196 En power point presentation kommer att finnas tillgänglig på www.eniro.com från 14.00 Eniro är en av Europas ledande leverantörer av sökrelaterade tjänster och en av norra Europas största internetaktörer. Eniros affärsidé är att underlätta handel genom att sammanföra köpare och säljare. Detta sker genom att tillhandahålla information på användarnas villkor närhelst det finns ett köpbehov. I Finland driver Eniro redan en rikstäckande nummerupplysningstjänst - Eniro:0100100 - och en nummerupplysningstjänst - 118 -  för Elisa och Radiolinja-abonnenter. Eniro har även användarfinansierad nummerupplysningsverksamhet i Baltikum. I Sverige erbjuder Eniro för närvarande annonsörsfinansierade sökmöjligheter i ett flertal olika vägledande media, främst i de tryckta katalogerna Gula Sidorna®, Din Del och Emfas samt genom internet­baserade tjänster, främst gulasidorna.se, emfas.com, evreka.se, och passagen.se. Eniro erbjuder även vissa telefonitjänster och mobila applikationer. -         118 118 är en naturlig del av det erbjudande som vi riktar till våra användare. Hos oss ska man kunna söka i kataloger, via telefon eller via Internet. På samma sätt kan våra annonsörer få exponering närhelst en köpare bestämt sig för att söka en leverantör - oavsett när, var eller hur sökningen genomförs, säger Lars Guldstrand, VD och koncernchef på Eniro i en kommentar. -         Eniro och 118 118 kompletterar varandra väl. Vi kommer nu att kunna samordna ett flertal tekniska lösningar och erbjuda våra olika kunder en mångfald av tjänster inom informations­hantering och kontaktförmedling med en större kostnadseffektivitet, säger Barbro Sjölander, VD för Respons. Respons driver den klart ledande nummerupplysningstjänsten under det välkända varumärket 118 118® samt den automatiserade nummerupplysningen 118 888 AutosvarÔ. Respons driver även en 118 118 SMS-tjänst, en internetbaserad tjänst samt telefonmöten under namnet Smart Meeting och texttelefonverksamhet för hörselskadade på uppdrag av Post och Telestyrelsen. Respons hanterar idag över 60 miljoner sökningar per år med hjälp av en kraftfull och modern sökmotor och telefoniplattform, i vilken det investerats över 200 MSEK under de senaste tre åren. Antalet anställda uppgår till cirka 850 heltidsanställda och drygt 500 timanställda på 12 platser i Sverige. Varumärket 118 118® har en total kännedom på 85 procent, med 98 procent nöjda användare. Läs mer om Respons på www.respons.net. Repons ägs sedan den 1 juni 2001 av Telefos som kontrolleras av Industri Kapital 2000-fonden och TeliaSonera.   Genom förvärvet erhåller Eniro 100 procent av aktiekapitalet i Respons AB. Köpeskillingen uppgår till 731 MSEK, vilket motsvarar ett värde för skuldfritt bolag (enterprise value) om cirka 900 MSEK. Likviditetsbelastningen vid tillträdet beräknas uppgå till cirka 900 MSEK. Förvärvet beräknas öka Enirokoncernens goodwill med cirka 870 MSEK, vilken skrivs av över 20 år. Under 2003 beräknas Respons totala intäkter uppgå till cirka 680 MSEK, vilka i sin helhet utgörs av användar­intäkter. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) beräknas bli cirka 125 MSEK. Eniro räknar därutöver med att uppnå synergieffekter genom samordning bland annat inom IT och databaser om totalt cirka 25 MSEK på årsbasis med full effekt från och med år 2004. Förvärvet sker till en enterprise value/EBITDA-multipel för 2003 före synergier om cirka 7,2 ggr och inklusive synergier om cirka 6,0 ggr. Redan under innevarande år beräknas förvärvet ha en positiv effekt på cash earnings per aktie och en neutral effekt på vinst per aktie. För 2004 förväntas förvärvet att ge en positiv effekt på såväl cash earnings per aktie som vinst per aktie. Respons kommer att redovisas i region Sverige. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensverket.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera