Eniro förvärvar nummerupplysningstjänster i Finland och lämnar Ukraina

Genom förvärv av nummerupplysningstjänster i de finska städerna Joensuu,Jyväskylä och Tampere stärker Eniro sin geografiska täckning och marknadsposition inom nummerupplysning på den finska marknaden.

Den sammanlagda köpeskillingen för nummerupplysningstjänsterna SoonCom Oy och TikkaCommunicatios Oy uppgår till 25 MSEK och ökar Enirokoncernens goodwill med samma belopp. Goodwillavskrivningarna är skattemässigt avdragsgilla. Sammanlagda rörelseinäkter uppgår till 13 MSEK med ett sammanlagt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 5 MSEK. Förvärvet sker till en multipel om 5 gånger EBITDA och förväntas från 2004 ge en positiv effekt på såväl cash earnings per aktie som på vinst per aktie.  Eniro är en av Europas ledande leverantörer av sökrelaterade tjänster och en av norra Europas största internetaktörer. Eniros affärsidé är att underlätta handel genom att sammanföra köpare och säljare. Detta sker genom att tillhandhålla information på användarnas villkor närhelst det finns ett köpbehov.I Finland driver Eniro redan en rikstäckande nummerupplysningstjänst - Eniro:0100100 - och en nummerupplysningstjänst - 118 - för Elisa och Radiolinja-abonnenter. Genom förvärven tillförs nummerupplysningstjänster -118 - för Soon Com i Tampere, Kestel i Jyväskylä och för TikkaCom-abonnenter i Joensuu. Förvärven förväntas slutföras i början av januari 2004. Eniro lämnar Ukraina Eniro avyttrar sin verksamhet i Ukraina per den 31 december 2003, genom försäljning av TeleMedia Ukraine. Avyttringen påverkar ej 2003 års resultat.De årliga rörelseintäkterna för TeleMedia Ukraine uppgår till 5 MSEK med ett nollresultat. Verksamheten har 80 anställda. För information Lars Guldstrand, VD och Koncernchef, Tel 08 - 634 70 01, mobil 070 - 528 81 81 Lennart Bernard, Finansdirektör, Tel 08- 634 70 30, mobil 070 - 825 18 34 Boel Sundvall, Informationsdirektör, Tel 08 - 634 70 06, mobil 070 - 560 60 18

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera