Eniro fullföljer förvärvet av SOL

Eniro AB (publ) ("Eniro) har nu erhållit acceptans från cirka 98 procent av Scandinavia Online ABs (publ) ("SOL") aktieägare på det bud ("Erbjudandet") Eniro lämnade den 20 november 2001.

Samtliga villkor för Erbjudandet är nu uppfyllda och Eniro har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Den ordinarie anmälningsperioden för Eniros erbjudande till aktieägarna i SOL gick ut den 14 december 2001. Erläggande av likvid till de aktieägare som vid den ordinarie anmälningsperiodens slut hade accepterat Erbjudandet beräknas ske omkring den 21 december 2001. Eniros avsikt är att SOL snarast möjligt skall avnoteras från Stockholmsbörsen och Oslo Børs. Eniro avser att omgående påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i SOL. Eniro har vidare beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 11 januari 2002, för att möjliggöra för fler aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erläggande av likvid till de aktieägare som lämnar in aktier under den förlängda anmälningsperioden beräknas ske omkring den 18 januari 2002. Eniro kan även komma att förvärva aktier i marknaden.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera