Eniro fullföljer förvärvet av SOL

Eniro fullföljer förvärvet av SOL Eniro AB (publ) ("Eniro) har nu erhållit acceptans från cirka 98 procent av Scandinavia Online ABs (publ) ("SOL") aktieägare på det bud ("Erbjudandet") Eniro lämnade den 20 november 2001. Samtliga villkor för Erbjudandet är nu uppfyllda och Eniro har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Den ordinarie anmälningsperioden för Eniros erbjudande till aktieägarna i SOL gick ut den 14 december 2001. Erläggande av likvid till de aktieägare som vid den ordinarie anmälningsperiodens slut hade accepterat Erbjudandet beräknas ske omkring den 21 december 2001. Eniros avsikt är att SOL snarast möjligt skall avnoteras från Stockholmsbörsen och Oslo Børs. Eniro avser att omgående påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i SOL. Eniro har vidare beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 11 januari 2002, för att möjliggöra för fler aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erläggande av likvid till de aktieägare som lämnar in aktier under den förlängda anmälningsperioden beräknas ske omkring den 18 januari 2002. Eniro kan även komma att förvärva aktier i marknaden. För ytterligare information: Lars Guldstrand, VD och Koncernchef Eniro AB, +46 8 634 70 01, +46 70 528 81 81 Mats Eklund, Marknads- och Affärsutvecklingsdirektör Eniro AB, +46 8 634 70 20, +46 70 206 18 44 Anna-Carin Gripwall, Informationsdirektör Eniro AB, +46 8 634 70 04, +46 70 349 30 64 www.eniro.com Eniro AB är norra Europas ledande katalogföretag, offline och online. Verksamheten omsatte 3 mdr SEK 2000 och visade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK. Eniro har verksamhet i 23 länder och har idag ca 4 000 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01110/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01110/bit0001.pdf

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar