Eniro lämnar kontant bud på SOL - blir störst på söktjänster i Norden

Eniro AB (publ) ("Eniro") lämnar idag ett kontant erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Nordens största portalnätverk Scandinavia Online AB (publ) ("SOL") att förvärva samtliga aktier i SOL. Genom förvärvet blir Eniro det ledande katalog- och söktjänstföretaget i Norden såväl offline som online.

Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan eller i några andra länder där distributionen eller Erbjudandet strider mot regler i sådana länder eller kräver ytterligare åtgärder, utöver de som följer av svensk lag. Erbjudandet riktas inte till personer vilkas medverkan skulle kräva ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller i övrigt andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar