Eniro och Bonnier startar en röst- och webbaserad portal

Eniro och Bonnier startar en röst- och webbaserad portal Eniro förvärvar 75 % av "Svar om Stockholm". Bonnier och Eniro inleder därmed ett omfattande samarbete kring en ny gemensam tjänst, "Eniro - Svar om Sverige". Eniro köper 75 procent av Bonniers "Svar om Stockholm", en telefon- och Internetbaserad servicetjänst för privatpersoner och företag. Tjänsten rymmer idag 50 000 företagsuppgifter med beskrivning av bland annat produkter, tjänster, öppettider och erbjudanden. Under år 2000 besvarades cirka 700 000 förfrågningar via telefon och Internet. Köpeskillingen är 10 miljoner SEK. Eniro har option på att förvärva Bonniers resterande 25 procent inom 36 månader. Den nya verksamheten beräknas omsätta 100 miljoner SEK om två år. Bonnier tillför "Eniro - Svar om Sverige" dessutom annonsutrymme i sina medier, till ett värde av ca 50 miljoner SEK. - Bonniers samlade kompetens och resurser i mediafrågor tillsammans med Eniros kunskaper kring databashantering och försäljning är goda förutsättningar nu när Eniro kommer att satsa på en röstportal, säger Peter Kusendahl, VD för Eniro i Sverige. Information från Gula Sidorna och "Svar om Stockholm" kommer att kombineras till en mycket väl utvecklad informationstjänst för telefonutlämning i hela landet. Den snabbt ökade användningen av såväl Internet som mobiltelefon ökar behovet av en tjänst som den som Svar om Stockholm har utvecklat. Marknaden bedöms uppgå till ca 600 mkr. Eniro svar om Sverige beräknar att ta emot mellan 3 och 6 miljoner förfrågningar, från hela landet. Samarbetet omfattar också ett avtal som innebär att "Eniro - Svar om Sverige" kommer att bli sökbar via olika Bonnier sajter. För mer information, kontakta Peter Kusendahl, VD Eniro Sverige AB, tel 070-322 30 33, 08-704 35 33 Anna-Carin Gripwall, Kommunikationsdirektör Eniro AB, 070-349 30 64, 08-634 70 04 Mats Kalvik, Bonnier Venture, tel 0708-36 33 99 Marie-Louise Kjellström, VD Svar om Stockholm, tfn 450 30 20, 070-5678 098 Eniro AB är norra Europas ledande katalogföretag, offline och online. Verksamheten omsatte 2,6 mdr SEK 1999 och visade en vinst på 617 MSEK. Sedan börsnoteringen den 10 oktober år 2000 har bolaget gjort tre förvärv och har nu adderat ytterligare ca 750 MSEK till sin omsättning. Eniro har verksamhet i 22 länder och har idag ca 2 500 medarbetare. Totalt tillhandahåller Eniro 750 katalogtitlar, som distribueras i ca 30 miljoner ex. Antalet sökningar på Eniros webbplatser under år 2000 beräknas uppgå till mellan 50 och 60 miljoner. Svar om Stockholm etablerades på Stockholmsmarknaden i oktober 1998. Via telefon numret 5678-5678 och web-platsen www.5678-5678.com har sedan dess allmänheten erbjudits information om varor och tjänster. Under år 2000 besvarades cirka 700 000 föfrågningar via telefon och web. Företaget har idag 35 anställda . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar