Eniro slutför katalogförvärv i Finland

Report this content

Eniros kompletterande katalogförvärv i Tammerfors Finland, som offentliggjordes i September 2002, har nu slutförts efter konkurrensmyndigheternas godkännande.   Den förvärvade verksamheten i Tammerfors, Finlands näst största stad, kommer att bedrivas i Eniros befintliga verksamhet från och med December 2002. Tammerforskatalogen ges ut årligen under första kvartalet. Förvärvet beräknas under 2003 tillföra Eniro intäkter om 5,0 MEUR (45,8 MSEK) med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITDA) om 3,0 MEUR (27,5 MSEK). Förvärvet ger inga resultateffekter under 2002. I förvärvet ingår även 5,41 procent  av aktierna i det gemensamma säljbolaget Suomen Keltaiset Sivut (SKS), vilket ger Eniro en total ägarandel i SKS om 35,57 procent.   Sammantaget är Eniro en ledande aktör inom vägledande media i Finland med starka positioner såväl offline som online.   För mer information: Pär Kempe, COO Eniro Finland, +358 50 389 8669 www.eniro.com