Eniro stämmer "Gulan"

Report this content

Eniro Sverige AB har tidigare på upphovsrättslig grund utverkat ett interimistiskt förbud när det gäller nätpublikationen "Gulan". Eniro har nu inlämnat stämningsansökan mot TDCF Försäljning BtB AB och Mediaförlaget Företagstele International AB, dotterföretag till TeleDanmark, avseende varumärkesintrång och brott mot marknadsföringslagen. Åtgärden görs efter att utgivarna beretts tillfälle till att vidta relevanta korrigeringar. Grunden för Eniros talan är att "Gulan" är förväxlingsbart med Eniros varumärke Gula Sidorna®, som sedan länge är ett väl känt och inarbetat varumärke med ett betydande renommé.  Eniro hävdar att TDCF och Mediaförlaget gör sig skyldiga till varumärkesintrång och bryter mot marknadsföringslagen genom s.k. renommésnyltning, eftersom dessa bolag använder kännetecknet "Gulan" för telekataloger i tryckt form och på Internet. I stämningsansökningarna till Stockholms tingsrätt begär Eniro ett vitessanktionerat förbud mot användningen av "Gulan" och att tingsrätten fastställer att Eniro har rätt till skadestånd.