Eniro stämmer "Gulan"

Eniro Sverige AB har tidigare på upphovsrättslig grund utverkat ett interimistiskt förbud när det gäller nätpublikationen "Gulan". Eniro har nu inlämnat stämningsansökan mot TDCF Försäljning BtB AB och Mediaförlaget Företagstele International AB, dotterföretag till TeleDanmark, avseende varumärkesintrång och brott mot marknadsföringslagen. Åtgärden görs efter att utgivarna beretts tillfälle till att vidta relevanta korrigeringar. Grunden för Eniros talan är att "Gulan" är förväxlingsbart med Eniros varumärke Gula Sidorna®, som sedan länge är ett väl känt och inarbetat varumärke med ett betydande renommé.  Eniro hävdar att TDCF och Mediaförlaget gör sig skyldiga till varumärkesintrång och bryter mot marknadsföringslagen genom s.k. renommésnyltning, eftersom dessa bolag använder kännetecknet "Gulan" för telekataloger i tryckt form och på Internet. I stämningsansökningarna till Stockholms tingsrätt begär Eniro ett vitessanktionerat förbud mot användningen av "Gulan" och att tingsrätten fastställer att Eniro har rätt till skadestånd.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera