Eniro stämmer Gulan AB

Eniro stämmer Gulan AB Eniro Sverige AB har inlämnat stämningsansökan mot Gulan AB och Mediaförlaget Företagstele International AB, dotterföretag till TeleDanmark. Ansökan gäller intrång i Eniros rättigheter vad gäller upphovsrätts- och katalogskyddat material i nätpublikationen av Eniros tjänst "Gula Sidorna". Ansökan görs efter det att Gulan och Mediaförlaget uppmanats att frivilligt vidta relevanta åtgärder. Eniro hävdar att stora delar av de uppgifter som återfinns på hemsidan gulan.se utan Eniros samtycke hämtats från Eniros nätpublikation Gula Sidorna på hemsidan gulasidorna.se. Därmed innebär framställning och offentliggörande av uppgifterna på gulan.se intrång i Eniros rättigheter. Även den planerade utgivningen av tryckta kataloger med samma innehåll innebär intrång i Eniros rättigheter enligt upphovsrättslagen. I stämningsansökan begär Eniro bl.a. att Mediaförlaget och Gulan omedelbart skall upphöra med intrånget och radera aktuella uppgifter på hemsidan gulan.se. För mer information: Mikael Engqvist, Chefsjurist, Eniro AB, +46-8-634 70 15, +46 70 590 22 79 Anna-Carin Gripwall, Informationssdirektör Eniro AB, +46-8-634 70 04, +46 70 349 30 64 www.eniro.se, www.eniro.com Eniro AB är norra Europas ledande katalogföretag, offline och online. Verksamheten omsatte 3 mdr SEK 2000 och visade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK. Sedan börsnoteringen den 10 oktober år 2000 har bolaget gjort tre förvärv som adderar ca 750 MSEK till koncernens omsättning. Eniro har verksamhet i 22 länder och har idag ca 2 500 medarbetare. Totalt tillhandahåller Eniro 750 katalogtitlar, som distribueras i ca 30 miljoner ex. Antalet sökningar via Eniros Online-tjänster under år 2000 uppgick till 55 miljoner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00800/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar