Eniro stärker organisationen i Finland

Genom separata affärsenheter inriktade på olika marknadssegment stärker Eniro Finland sin organisation.

Målet med Eniro Finlands nya organisation är att öka effektiviteten i bolagets försäljning, produktutveckling och marknadsföring. Tre separata affärsenheter har inrättats: Produktfamiljen Eniro (33 regionala och sju lokala kataloger samt söktjänsten eniro.fi), Portal & Classifieds, samt Produktfamiljen Yritystele (nationella och branschspecialiserade kataloger inriktade mot B2B). Marknadsnära och kostnadseffektiva affärsenheter ger Eniro goda förutsättningar att möta konkurrensen inom respektive segment i den nya marknadssituation som uppstått i Finland. Organisationsförändringen innebär inte några personalneddragningar eller omstruktureringskostnader. - Genom att samla kompetensen och inrikta våra aktiviteter efter marknadssegment blir vi effektivare i mötet med våra kunder. Den nya organisationen är en kraftfull satsning på att öka vår konkurrenskraft i Finland, säger Pär Kempe, VD för Eniro Finland. Eniro har sedan beslutet att lansera 33 regionala kataloger fullständig geografisk täckning i Finland. Finska myndigheter har inför nästa års katalogproduktion valt Eniro som samarbetspartner för deras annonsering av samhällsinformation.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar