Eniros styrelse föreslår

Report this content

Eniros styrelse föreslår ett teckningsoptionsprogram riktat till medarbetare i Eniro ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen i Eniro AB (publ) har för avsikt att kalla till extra bolagsstämma den 21 november 2000 för att besluta dels om ett optionsprogram för koncernens medarbetare, dels om ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission. Genom att lansera ett konkurrenskraftigt optionsprogram förbättras bolagets möjligheter att behålla och nyrekrytera kompetent personal. Programmet är avsett att ligga i linje med svensk marknadspraxis för liknande företag. Styrelsens förslag innebär att koncernens medarbetare erbjuds att förvärva teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier i Eniro. Sammanlagt högst 5.000.000 teckningsoptioner kommer att emitteras. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kommer ökningen av bolagets aktiekapital att motsvara cirka 3 procent av aktiekapitalet. Styrelsen kommer även att föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission. Förslaget innebär ett bemyndigande för styrelsen att under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, av högst 15.000.000 nya aktier, envar aktie på nominellt 1 krona, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15.000.000 kronor. Skälet till förslaget är att bereda bolaget möjlighet att kunna erbjuda aktier som likvid vid företagsförvärv och därmed möjliggöra fortsatt expansion av bolagets verksamhet. STYRELSEN För ytterligare information kontakta: Anna-Carin Gripwall, kommunikationsdirektör Eniro AB, 070- 349 3064 Mikael Engqvist chefsjurist Eniro AB, 08-634 7015, 070-590 22 79 www.Eniro.se Eniro är Nordens ledande katalogföretag, offline och online. Verksamheten omsätter 2,6 MSEK och har 2000 medarbetare i nio länder. Totalt tillhandahåller Eniro 700 katalogtitlar som distribueras i 24 miljoner ex. Antalet besökare på Eniros webbplatser under år 2000 beräknas uppgå till cirka 15 miljoner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar