Eniros två tyska förvärv formellt slutförda

Eniros två tyska förvärv formellt slutförda Erforderliga godkännande av de tyska konkurrens-myndigheterna har nu erhållits och därmed ingår nu Windhager och WLW i Enirokoncernen. I december tillkännagav Eniro förvärven av de två tyska bolagen Windhager och Wer liefert was? (WLW). Erforderliga godkännanden har nu erhållits och formell tillträdesdag för WLW var den 28 december år 2000, vilket innebär att WLWs balansräkning konsolideras av Eniro per den 31 december år 2000. För förvärvet av Windhager var den formella tillträdesdagen den 1 januari år 2001. Windhager är marknadsledande inom B2C segmentet (Gula och Vita sidor), inom regionerna Baden-Würtemberg och Leipzig. Under räkenskapsåret 99/00 uppgick omsättningen till ca 370 miljoner kronor med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 70 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgick till ca 840 miljoner kronor och skedde i form av kontant betalning. WLW är ett av Europas ledande B2B-företag inom kataloginformation online, verk-samt i 13 länder. Omsättningen för år 2000 uppskattas till ca 360 miljoner kronor och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till ca 70 miljoner kronor. Köpe-skillingen uppgick till ca 1 100 miljoner kronor, Betalning sker genom att Eniro erlägger ca SEK 570 miljoner kontant samt ca SEK 530 miljoner i form av nyemitt-rade Eniro-aktier. Nyemissionen ryms inom det mandat en extra bolagsstämma gav styrelsen 21 nov år 2000, om att nyemittera aktier i syfte att använda vid förvärv. Antalet emitterade ak- tier bestäms som ett genomsnitt av betalkursen under en period av tjugo handelsdagar från mitten av januari och till i mitten av februari. De båda förvärven adderar ca 25 procent till Eniros totala omsättning. De gör Eniro till norra Europas ledande katalogföretag generellt och en av Europas ledande B2B leverantör av kataloginformation. Omsättningsmässigt blir den tyska marknaden Eniros näst största, endast den svenska marknaden är större. För mer information, kontakta Lars Guldstrand, VD och Koncernchef, Eniro AB, tel 08-634 70 01, 070-528 8181 Lennart Bernard, Finansdirektör, Eniro AB, tel 08-634 70 30, 070- 587 3779 Anna-Carin Gripwall, Informationsdirektör, Eniro AB, tel 08-634 70 04, 070-349 30 64 För mer information, se också pressmeddelande från 13 december, 2000 (www.eniro.se) Eniro AB är norra Europas ledande katalogföretag, offline och online. Verksamheten omsatte 2,6 mdr SEK 1999 och visade en vinst på 617 MSEK. Se- dan börsnoteringen den 10 oktober år 2000 har bolaget gjort tre förvärv och har nu adderat ytterligare ca 750 MSEK till sin omsättning. Eniro har verksamhet i 22 länder och har idag ca 2 500 medarbetare. Totalt tillhandahåller Eniro 750 katalogtitlar, som distribueras i ca 30 miljoner ex. Antalet sökningar på Eniros webbplatser under år 2000 beräknas uppgå till mellan 50 och 60 miljoner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00970/bit0002.pdf

Om oss

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar