Inbjudan till telefonkonferens

Fredagen den 25 april presenterar Eniro resultatet för det första kvartalet 2003. En telefonkonferens kommer att hållas kl 15.00 samma dag.

Eniros koncernchef och VD Lars Guldstrand och finansdirektör Lennart Bernard presenterar resultatet för första kvartalet 2003 samt besvarar frågor.   För att delta i telefonkonferensen per telefon, vänligen ring senast fem minuter innan konferensen börjar. Använd något av följande nummer: UK +44 (0)207 162 0186 lösenord Eniro USA +1 334 420 4951 lösenord Eniro En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på +44 (0)20 8288 4459, kod 666942 alternativt från USA +1 334 323 6222 kod 666942. En länk för avlyssning kommer även att finnas på Eniros hemsida eniro.com.  Kvartalsrapporten kommer att distribueras cirka 14.00 och cirka 30 minuter innan telefonkonferensens början kommer en power point presentation att finnas tillgänglig på eniro.com.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera