Konkurrensverket godkänner Eniros förvärv av Respons

Konkurrensverket har idag meddelat Eniro att det godkänt Eniros tidigare tillkännagivna förvärv av  Respons från Telefos. Respons kommer att konsolideras i Enirokoncernen från och med den 1 maj 2003.  Respons driver den ledande svenska nummerupplysningstjänsten under varumärket 118 118® samt den automatiserade nummerupplysningen 118 888 AutosvarÔ. Respons driver även en 118 118 SMS-tjänst, en internetbaserad tjänst samt telefonmöten under namnet Smart Meeting och texttelefonverksamhet för hörselskadade på uppdrag av Post och Telestyrelsen. Läs mer om Respons på www.respons.net.   För mer information: Boel Sundvall, Investor Relations Eniro AB, tel +46 8 634 70 06 www.eniro.com  

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera