Organisationsförändring inom Eniro

I september annonserades en organisationsförändring inom Eniro med syfte att effektivisera organisationen och öka säljfokus. De lokala dotterbolagen har blivit renodlade försäljnings- och marknadsorganisationer och de affärsstödjande funktionerna inom dotterbolagen har slagits samman med motsvarande koncerngemensamma funktioner. Parallellt har säljmetodik och produkterbjudanden setts över och utvecklats. Effekten av detta arbete har resulterat i neddragning av personal med cirka 100 personer totalt inom koncernen varav merparten i Sverige. Kostnaderna för personal-neddragningarna beräknas till 30-40 MSEK och kommer belasta 2003 års rörelseresultat. Förändringarna beräknas ge positiv effekt på intäkter och resultat  från 2005.   För information:  Lars Guldstrand, VD och koncernchef Tel. 08-634 7001, mobil 070-528 81 81 Lennart Bernard, Finansdirektör Tel. 08-634 7030, mobil 070-825 18 34 Boel Sundvall, Vice President, Corp Communications and IR Tel. 08-634 7006, mobil 070-560 60 18  boel.sundvall@eniro.com  

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera