Preliminär tidsplan för inlösen av aktier

Med anledning av styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2003 att besluta om inlösen av var 20:e aktie för 80 kronor, totalt cirka 705 miljoner kronor, har följande preliminära tidsplan upprättats. Tidsplanen förutsätter bolagsstämmans godkännande av inlösenförslaget.

Sista dag för handel med aktier i Eniro inklusive inlösenrätter - 31 mars 2003  Första dag för handel med aktier i Eniro exklusive inlösenrätter - 1 april 2003  Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter - 3 april 2003 Informationsbroschyr och anmälningssedel distribueras - omkring 8 april 2003  Anmälningsperiod  -11 april - 9 maj 2003 Handel i inlösenrätter vid Stockholmsbörsen                  - 11 april - 6 maj 2003 Sista anmälningsdag för courtagefri försäljning av inlösenrätter - 29 april 2003 En courtagefri försäljning av upp till 1 000 inlösenrätter kommer att kunna ske genom Carnegie under perioden 11 april-29 april enligt ett särskilt anmälningsförfarande. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske i slutet av augusti 2003. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inlösenprogram kommer att finnas tillgängligt från och med den 24 mars 2003.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera