Så använder svenska företag Internet för b2b-tjänster

SIFO-undersökning visar: Så använder svenska företag Internet för b2b-tjänster mest populärt att söka efter är kontaktinformation och information om produkter och tjänster Svenska företag använder frekvent Internet såväl för att söka efter information om andra företag som att handla produkter och tjänster. Det visar en SIFO-undersökning som nyligen tagits fram på uppdrag av Emfas.com, Eniros elektroniska marknadsplats för handel mellan företag. Syftet med undersökningen som genomfördes under december förra året var att få en bild av hur svenska företag i arbetet söker information och handlar på Internet. Totalt telefonintervjuades 900 slumpvist utvalda VD:ar, administrativa chefer, ekonomichefer och inköpschefer på företag inom olika branscher. Söker telefonnummer och adresser Resultaten av undersökningen visar bland annat att över hälften av företagen, 65 procent, söker information om företag (t ex telefonnummer, adresser, information om produkter och tjänster, finansiell/ekonomisk information etc) på Internet. Det är kontaktinformation såsom telefonnummer och adresser som är mest eftersökt (41 procent), men det söks även efter information kring produkter och tjänster, 31 procent uppger att de använder Internet till det. Utrustning till verksamheten, datatillbehör och böcker handlas mest Undersökningen visar att 24 procent av företagen besöker eller använder marknadsplatser på Internet, och då minst någon gång per år. Att använda Internet för att handla i tjänsten gör 22 procent minst någon gång per år. Hos de företag som handlar på Internet är det mest populärt att handla material och utrustning till den egna verksamheten, 41 procent gör det. Datatillbehör och böcker är också det vanligt att handla via nätet. Övrigt som också handlas men i mindre skala är ekonomiska rapporter, branschrapporter och analyser. När företagen handlar på Internet görs inköpen helst direkt på leverantörens webbplats, 87 procent uppger det. 16 procent av företagen väljer marknadsplatser som samlar olika leverantörer på ett och samma ställe. Det är fortfarande mest vanligt att gå direkt till leverantörens webbplats för att göra inköp. Men vi ser samtidigt en stadig ökning av registrerade användare på vår marknadsplats. Fler börjar upptäcka fördelarna med att på en och samma plats enkelt kunna jämföra olika leverantörer. Förra året ökade besöken på vår webbplats med cirka 50 procent jämfört med året innan och antalet registrerade användare ökade med 100 procent under samma period, säger Lars Östman som är marknadschef på Emfas.com. Av de företag som besökt en marknadsplats på Internet är det 18 procent som handlat flera gånger, 27 procent har köpt något någon gång och ungefär hälften, 54 procent, har aldrig köpt något. Fotnot: Pressmeddelandet har granskats och godkänts av SIFO. Publiceringsregler: Fritt om följande källa anges: SIFO på uppdrag av Emfas.com För vidare information om Emfas.com eller undersökningen kontakta: Lars Östman, marknadschef Emfas.com tel 08-634 71 23, mobil 070-589 85 08 E-post: lars.ostman@eniro.com se undersökning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00550/bit0002.doc Hela meddelandet http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00550/bit0002.pdf Hela meddelandet

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar