Styrelsen kallar inte till extra bolagsstämma

På grund av den förändrade ägarstrukturen i Eniro AB (publ) har styrelsen idag beslutat att inte kalla till den tidigare aviserade extra bolagsstämman som avsågs behandla frågan om ett personaloptionsprogram. Den 27 november 2001 meddelade Telia och Elisa Communications att de avyttrat sina respektive innehav i Eniro, vilka sammantaget uppgick till drygt 30 procent av bolagets aktier. I kombination med en hög handel har över 50 procent av Eniros aktier bytt ägare under innevarande vecka. Styrelsen är av uppfattningen att ägarstyrningsfrågor skall ha förankring i ägarkretsen. Med anledning härav har styrelsen beslutat att inte kalla till den tidigare aviserade extra bolagsstämman. Bromma den 29 november 2001 ENIRO AB (publ)

.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera