Styrelsen kallar inte till extra bolagsstämma

Styrelsen kallar inte till extra bolagsstämma På grund av den förändrade ägarstrukturen i Eniro AB (publ) har styrelsen idag beslutat att inte kalla till den tidigare aviserade extra bolagsstämman som avsågs behandla frågan om ett personaloptionsprogram. Den 27 november 2001 meddelade Telia och Elisa Communications att de avyttrat sina respektive innehav i Eniro, vilka sammantaget uppgick till drygt 30 procent av bolagets aktier. I kombination med en hög handel har över 50 procent av Eniros aktier bytt ägare under innevarande vecka. Styrelsen är av uppfattningen att ägarstyrningsfrågor skall ha förankring i ägarkretsen. Med anledning härav har styrelsen beslutat att inte kalla till den tidigare aviserade extra bolagsstämman. Bromma den 29 november 2001 ENIRO AB (publ) För mer information: John Abrahamson, styrelseledamot, Eniro AB, +46 40 667 62 44, +46 70 517 10 04 www.eniro.com Eniro AB är norra Europas ledande katalogföretag, offline och online. Verksamheten omsatte 3 mdr SEK 2000 och visade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK. Eniro har verksamhet i 23 länder och har idag ca 4 000 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00580/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00580/bit0001.pdf

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar