Telia och Elisa avyttrar innehavet i Eniro

Eniro AB bekräftar att Telia AB och Elisa Communications idag meddelat att företagen avyttrat 54 055 265 aktier i Eniro, genom placeringar hos institutionella investerare. Både Telia och Elisa säljer hela sina innehav i Eniro, Telia 41 797 000 aktier och Elisa 12 258 265 aktier, tillsammans 30,7 procent av antalet utestående aktier i Eniro.

För mer information: Anna-Carin Gripwall, Informationssdirektör Eniro AB, +46-8-634 70 04, +46 70 349 30 64 www.eniro.com Eniro AB är norra Europas ledande katalogföretag, offline och online. Verksamheten omsatte 3 mdr SEK 2000 och visade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK. Eniro har verksamhet i 23 länder och har idag ca 4 000 medarbetare. Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan eller i några andra länder där distributionen eller Erbjudandet strider mot regler i sådana länder eller kräver ytterligare åtgärder, utöver de som följer av svensk lag. Erbjudandet riktas inte till personer vilkas medverkan skulle kräva ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller i övrigt andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera