Tillstånd till beslutad nedsättning av överkursfond

Vid Eniros extra bolagsstämma den 25 september 2003 beslutades att bundet eget kapital skulle överföras till fritt eget kapital genom nedsättning av bolagets överkursfond med SEK 1 000 000 000 från SEK 1 751 944 653 till SEK 751 944 653. Beslutet var villkorat av rättens tillstånd. Stockholms tingsrätt beslutade den 4 december 2003 att meddela tillstånd till nedskrivningen. Beslutet har nu vunnit laga kraft. För information Boel Sundvall, Informationsdirektör, Tel 08 634 70 06, mobil 070  560 60 18

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera