Delårsrapport juli 1999- mars 2000

DELÅRSRAPPORT JULI 1999- MARS 2000 GENOMBROTT I EUROPA * Genombrott i Storbritannien - TestStation tecknar ramavtal med British Computer Society med en potentiell försäljning på 350 MSEK per år. * Genombrott i Holland - TestStation tecknar ramavtal med Hollands utbildningsdepartement värt upp till 30 MSEK över 3 år. * Premiärorder för ny modul i Infinity Learning Systems AB, Norsk Hydro kör pilotprojekt med Infinity Career Manager. * Koncernen fortsatt marknadsledare på hemmarknaden för e-learning och spel. * Ny koncern-VD Urban Doverholt rekryterad från IBM, där han var chef för e-commerce i Norden. * Nyemission om 247 Mkr genomförd i mars. Verksamheten Enlight Interactives verksamhet fortsatte att utvecklas positivt under det tredje kvartalet. Den pågående europeiska expansionen följer plan. De resurskrävande satsningarna har under perioden fortsatt. Målsättningen är att etablera en ledande position på den europeiska marknaden för e- learning inom testning och Learning Management-system. Grunden för snabb expansion i Europa lagd Under perioden har ett antal viktiga förberedelser för expansionen utanför Norden genomförts. Som ny VD för koncernen har Urban Doverholt utsetts. Urban Doverholt har tidigare arbetat 12 år i IBM där han senast var ansvarig för e-commerce i Norden och delaktig i IBMs europeiska e-commerce-satsning. Urban Doverholt har omfattande erfarenhet av strategisk systemförsäljning till multinationella företag. Ytterligare ett flertal nyckelrekryteringar har genomförts under perioden på koncernnivå och i dotterbolagen. Genom nyemissioner om totalt 370 MSEK så har koncernen den finansiella styrkan att med kraft driva produktutveckling och etablering utanför Norden. Därvid har även ägarstrukturen kompletterats med amerikanska, tyska, schweiziska och brittiska institutioner. Noteringen på Stockholms Fondbörs O-lista ger möjligheten att genomföra förvärv med den egna aktien som betalningsmedel. Ett nytt koncerngemensamt affärssystem har installerats, och koncernens ledningsrutiner har stärkts inför expansionen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00590/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00590/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar