Enlight Interactive och Insite inleder samarbete

Enlight Interactive och Insite inleder samarbete Enlight Interactives dotterbolag Infinity Learning Systems och Insite AB har inlett ett försäljningssamarbete kring nätbaserat lärande. Samarbetet innebär att företagen presenterar och säljer varandras produkter. Insite agerar återförsäljare av Learning Management Systemet, Infinity Learning LMS och Enlight Interactive använder Insite som underleverantör av skräddarsydda lösningar. För Enlight Interactive betyder detta ett tillskott av ytterligare en stark innehållspartner. Företagens produkter kompletterar varandra väl. Infinity Learnings LMS är ett Web-baserat affärssystem för lärande, kompetensstyrning och förändringsprocesser i företag. Insite levererar skräddarsydda lösningar för simulationsbaserad träning i 3D-miljö. - Med Infinity Learnings plattform och lösningar stärker vi vår befintliga verksamhetsportfölj, säger Michael Koch, VD och koncernchef på Insite. Vi ser också möjligheter att komplettera Enlight Interactives tjänsteutbud genom Insites unika kompetens inom skräddarsydd e-learning. - För oss är Insite en unik partner som vi valt med omsorg i vår strävan att skapa Nordens starkaste e-learning nätverk, säger Niclas Ihren, VD på Infinity Learning Systems. Enlight Interactive har redan sedan tidigare ett brett spektra av allianser med företag inom olika delar av e-learning och täcker allt ifrån innehållsproducenter och verksamhetsutvecklare till lösningsutvecklare och implementationskonsulter. Exempel på dessa är Docendo, Cell Network, Data Power, M2S, Cap Gemini, New Start, Infotrans, Tic Tac, Kompetensguiden och Sekoja. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Jonas Ryberg, grundare Enlight Interactive, 08-597 960 00, jonas.ryberg@enlight-interactive.com Niclas Ihrén, VD Infinity Learning Systems, 070-878 09 15, niclas.ihren@infinity-learning.com Michael Koch, VD Insite AB, 031-720 82 22 / 070-9778 222, michael.koch@insite.se Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens mest kompletta företagsgrupp inom e- learning. Enlight Interactive var det första bolaget inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning, som börsnoterades i Europa. I mars 2000 genomfördes en nyemission om 247 MSEK för koncernens Europasatsning. Enlight Interactive är en koncern bestående av 7 dotterbolag, vilka alla arbetar med lärande och utveckling via interaktiva medier (e-learning). Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av underhållnings- och kunskapsprogram till konsumenter genom dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se. I Sverige är marknadsandelen över 60 % inom kunskapssegmentet inom e-learning för hemmamarknaden. I koncernen utvecklas även webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning, genom dotterbolagen TestStation, Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion och iLearn. Enlight Interactive koncernen har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och England. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. Infinity Learning Systems i korthet Infinity Learning är Nordens ledande leverantör av webbaserade LMS (Learning Management Systems). Infinity Learning har som affärsidé att ge organisationer snabbhet och flexibilitet genom webbaserat stöd för processer och lärande individer. Lösningarna ger företag ökad snabbhet att agera och åstadkomma nödvändiga förändringar genom att fokusera och stödja lärandet i organisationen. Bland produkterna finns lösningar för att stödja learning management, knowledge management, training management, career management, competence management, change management och communication management. Färdiga lösningar finns också för att stödja kvalitetsledning med ISO9000 och miljöledning med ISO14001. Infinity Learning är ett dotterbolag till börsnoterade Enlight Interactive, Nordens största aktör inom interaktivt lärande. Enlight Interactives webbsystem för lärande finns idag hos över 400 kunder, exempelvis Telia, Fuji Film, Scandic Hotels och Office-kedjan. Insite i korthet Insite är ett av landets största renodlade e-learningföretag. Insite utvecklar och tillhandahåller utbildnings- och informationslösningar med spetskompetens inom bl a SBT (Simulation Based Training) och "e- learning" (e-lärande). Insite verkar globalt med bas i Skandinavien och kunderna är stora kunskapsintensiva organisationer. Bolaget har de senaste månaderna expanderat mycket snabbt såväl geografiskt som storleksmässigt från sitt huvudkontor i Göteborg. Insite sysselsätter numera cirka 90 personer i Göteborg, Bollnäs, Säffle och Stockholm, samt i tre länder utomlands (Spanien, Italien och Schweiz). Insite avser att även etablera verksamhet i USA inom kort. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar