Enlight Interactive tecknar ytterligare en stororder

Enlight Interactive tecknar ytterligare en stororder Avtal med tysk landsoperatör förstärker europeiskt ledarskap Enlight Interactives dotterbolag TestStation International, har tecknat ytterligare ett avtal kring transaktionsbaserad distribution av Web- baserade tester för det europeiska datakörkortet (ECDL). Tysklands ECDL- operatör, Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH (DLGI) ger TestStation i uppdrag att ansvara för leverans av ECDL-tester på den tyska marknaden. Avtalet ger en årlig potential om ca 17 miljoner ECDL- tester. - Vi är den ledande leverantören av Web-baserad certifiering för ECDL i Tyskland och har idag drygt 250 godkända testcentra, säger Thomas Michel, VD för DLGI. TestStation är Europas ledande leverantör av system för Web- baserad testning och certifiering. För oss är det självklart att välja dem som leverantör. I Sverige har det Europeiska Datakörkortet ECDL varit en stor framgång. Av Sveriges cirka nio miljoner invånare, tar varje år drygt 100 000 eller ungefär en procent det Europeiska Datakörkortet. Översatt till den tyska marknaden med ca 82 miljoner invånare innebär detta att 820 000 tyskar varje år tar det Europeiska Datakörkortet. Detta ger en marknadspotential på mer än 17 miljoner tester per år. - Det är glädjande att även tyskarna har sett fördelarna med vår transaktionsbaserade ASP-lösning för testning, säger Lars G Mattsson VD på TestStation International. Den sammanlagda marknadspotentialen på de europeiska marknaderna vi nu är inne i uppgår till mer än 700 miljoner kronor per år. TestStation levererar den tyska ECDL-lösningen i form av en central tjänst som kan nås av alla företag och testcenter via Internet, en så kallad ASP- tjänst (Application Service Provider). Fördelen med ASP-tjänster är bland annat att användande företag slipper tidskrävande och kostbar installation och systemunderhåll. Enlight Interactive erbjuder sedan 1998 ASP-tjänster för affärssystem för lärande, s.k. Learning Management Systems (Infinity) och för testning och certifiering (TestStation). Under de senaste veckorna har avtal tecknats även med British Computer Society och det Holländska Utbildningsdepartementet. Detta tillsammans med det nya avtalet med DLGI innebär att totalt 140 miljoner européer nu har tillgång till TestStations certifieringar för IT-kunskap. - Det är verkligen roligt att få de stora europeiska avtalen som välkomstpresent, säger Urban Doverholt tillträdande CEO på Enlight Interactive. TestStations avtal med de engelska och tyska ECDL- operatörerna tillsammans med ordern från det holländska skolverket gör att det känns väldigt roligt att börja. Med detta snabbar vi upp vår europeiska expansion. Genom avtalet med DLGI bekräftar Enlight Interactive positionen i den absoluta framkanten av Web-baserad testning och ökar ytterligare hastigheten i den pågående Europeiska expansionen. - Vi är mitt inne i en intensiv internationaliseringsfas och TestStations intåg på den tyska marknaden banar väg för en snabb etablering av koncernens övriga tjänster, säger Jonas Ryberg en av grundarna av Enlight Interactive. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Lars G Mattson, VD TestStation, 08-597 961 00, lgm@svenskatest.se Jonas Ryberg, grundare Enlight Interactive, 08-597 960 00, jonas.ryberg@enlight-interactive.com Urban Doverholt, tillträdande VD Enlight Interactive, 08-793 16 52, urban@se.ibm.com Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens mest kompletta företagsgrupp inom e- learning. Enlight Interactive var det första bolaget inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning, som börsnoterades i Europa. I mars 2000 genomfördes en nyemission om 247 MSEK för koncernens Europasatsning. Enlight Interactive är en koncern bestående av 7 dotterbolag, vilka alla arbetar med lärande och utveckling via interaktiva medier (e-learning). Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av underhållnings- och kunskapsprogram till konsumenter genom dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se. I Sverige är marknadsandelen över 60% inom kunskapssegmentet inom e-learning för hemmamarknaden. I koncernen utvecklas även webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning, genom dotterbolagen TestStation, Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion och iLearn. Enlight Interactive koncernen har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och England. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. TestStation i korthet Teststation.com Int AB (under namnändring från Svenska Test & Kunskapsmätningar AB) arbetar med att utveckla, producera och sälja vetenskapligt grundade, lättillgängliga och breda testlösningar för snabbare, säkrare och synligare kunskap och kunskapsutveckling. Bolagets mest kända tjänst är TestStation och tester för diagnos och certifiering av det europeiska datakörkortet ECDL. TestStation ger kunderna tillförlitlig och användbar information om kunskapsläget i företag och organisationer. TestStations kunder återfinns främst inom utbildningsintensiva företag, myndigheter och organisationer. Särskilt intresse väcker produkterna i organisationer som är inriktade på att utveckla och mäta det intellektuella kapitalet. Svenska Test har export till 7 länder. Bolaget har dotterbolag i Amsterdam och London. Svenska Test har 35 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar