Extra bolagsstämma i Enlight Interactive AB (publ)

Extra bolagsstämma i Enlight Interactive AB (publ) Enlight Interactive AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma i lokalerna på Dalagatan 7 i Stockholm. Vid extra bolagsstämma i Enlight Interactive AB (publ) den 25 maj 2000 beslutades att godkänna den överlåtelse av 1.700 optionsrätter som skett till anställda i Enlight-koncernen till en optionspremie om 540 kronor per optionsrätt och att dessa optionsrätter berättigar till teckning av nya aktier av serie B i Enlight Interactive AB till en kurs om 141 kronor. Därtill godkändes den överlåtelse av 1.200 optionsrätter som skett till den tillträdande verkställande direktören i Enlight Interactive AB till en optionspremie om 675 kronor per optionsrätt och att dessa optionsrätter berättigar till teckning av nya aktier av serie B i Enlight Interactive AB till en kurs om 185 kronor. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, pelle.tornell@enlight-interactive.com Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens mest kompletta företagsgrupp inom e- learning. Enlight Interactive var det första bolaget inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning, som börsnoterades i Europa. I mars 2000 genomfördes en nyemission om 247 MSEK för koncernens Europasatsning. Enlight Interactive är en koncern bestående av 7 dotterbolag, vilka alla arbetar med lärande och utveckling via interaktiva medier (e-learning). Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av underhållnings- och kunskapsprogram till konsumenter genom dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se. I Sverige är marknadsandelen över 60% inom kunskapssegmentet inom e-learning för hemmamarknaden. I koncernen utvecklas även webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning, genom dotterbolagen TestStation, Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion och iLearn. Enlight Interactive koncernen har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och England. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar