Utbildningsministern i Holland väljer Enlight Interactive

Utbildningsministern i Holland väljer Enlight Interactive IT-körkort till landets alla 140 000 lärare från dotterbolaget TestStation Utbildningsministern i Holland, L. Hermans, har givit Enlight Interactives dotterbolag TestStation en order på IT-körkort. Ordern avser certifiering av alla Hollands lärare i IT- kunskap. Beställningen innebär att TestStation svarar för utveckling och leverans av IT-körkort i form av Web-baserade test och certifierings lösningar specialanpassade för lärare. Ordern avser ett projekt över totalt tre år och har ett värde på 30 miljoner kronor vid utnyttjande fullt ut. Ordern är ett genombrott för Enlight Interactive på den europeiska skolmarknaden för e-learning tjänster. Genom att utnyttja transaktionsbaserade ASP-lösningar och förenkla driften för skolväsendet ger TestStation's lösning en ökad effektivitet i hanteringen av tester och certifieringar. Ordern kommer bara en vecka efter Enlight Interactives genombrott i Storbritannien, som ytterligare förstärker den ledande positionen i Europa som leverantör av helhetslösningar för test och certifiering via Internet. Det Holländska utbildningsdepartementet har genomfört en omfattande utvärdering av olika alternativ för Web-baserad IT-certifiering av lärare. Efter 14 månader valdes TestStation som utvecklare och leverantör. - Systemets funktionalitet, vår kompetens och erfarenhet inom testning och certifiering fällde avgörandet, säger Christian Landmark VD på det Holländska dotterbolaget TestStation B.V. Vi diskuterar redan nu en utvidgning av ordern. TestStation levererar den Holländska IT-systemet i form av en flexibel lösning. Oavsett IT-utvecklingsgrad kan tjänsten nås av alla skolor. Systemet nås antingen via Internet, genom en så kallad ASP-tjänst (Application Service Provider) eller via en lokal installation. Fördelen med ASP-tjänster är bland annat att användande skolor slipper tidskrävande och kostbar installation och systemunderhåll. Enlight Interactive erbjuder sedan 1998 ASP-tjänster för affärssystem för lärande, s.k. Learning Management Systems (Infinity Learning Systems AB) och för testning och certifiering, TestStation. - Installationen skapar möjlighet för skolvärlden att använda tester som pedagogiska hjälpmedel enligt TestStation's koncept Test - Train - Test - 3 Certify, (T C) vilket innebär att eleverna genomför diagnostester både före och under utbildningen för att säkra utbildningens effektivitet och kvalitet inför den avslutande examinationen, säger Lars G Mattsson, VD för TestStation International. - Det är fantastiskt kul att TestStations lösningar nu tagits emot så väl i Europa, säger Jonas Ryberg, en av Enlight Interactives grundare. Det skulle vara kul om även de nordiska utbildingsdepartementen tittade närmre på den lösning TestStation skapat åt holländska lärare och elever. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Lars G Mattsson, VD TestStation, 08-597 961 00, eller 0709-78 32 80 lgm@svenskatest.se Jonas Ryberg, grundare Enlight Interactive, 08-597 960 00, jonas.ryberg@enlight-interactive.com TestStation i korthet Teststation.com Int AB (under namnändring från Svenska Test & Kunskapsmätningar AB) arbetar med att utveckla, producera och sälja vetenskapligt grundade, lättillgängliga och breda testlösningar för snabbare, säkrare och synligare kunskap och kunskapsutveckling. Bolagets mest kända tjänst är TestStation och tester för diagnos och certifiering av det europeiska datakörkortet ECDL. TestStation ger kunderna tillförlitlig och användbar information om kunskapsläget i företag och organisationer. TestStations kunder återfinns främst inom utbildningsintensiva företag, myndigheter och organisationer. Särskilt intresse väcker produkterna i organisationer som är inriktade på att utveckla och mäta det intellektuella kapitalet. Svenska Test har export till 7 länder. Bolaget har dotterbolag i Amsterdam och London. Svenska Test har 35 anställda. Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens mest kompletta företagsgupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive var det första bolaget inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning, som börsnoterades i Europa. I mars 2000 genomfördes en nyemission om 247 MSEK för koncernens Europasatsning. Enlight Interactive är en koncern bestående av 7 dotterbolag, vilka alla arbetar med lärande och utveckling via interaktiva medier (e-learning). Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av underhållnigs- och kunskapsprogram till konsumenter genom dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se. I Sverige är marknadsandelen 40% av den totala cd-rom-marknaden och över 60% inom kunskapssegmentet. I koncernen utvecklas även webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning, genom dotterbolagen TestStation Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion och iLearn. Enlight Interactive koncernen har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och England. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar