Vision Park har enligt pressmeddelande idag sagt upp licensavtalen med Enlight Interactive respektive IQ Media

Vision Park har enligt pressmeddelande idag sagt upp licensavtalen med Enlight Interactive respektive IQ Media gällande de interaktiva produkterna Blackout, Kosmopolska, Backpacker 2 och Backpacker Junior. Enlight Interactive anser att uppsägningarna är ogiltiga samt tillbakavisar bestämt alla uppgifter om att redovisningen av försäljningsintäkter inte skett på ett korrekt sätt. Enlight Interactive och dotterbolaget IQ Media ser mycket allvarligt på de påståenden som Vision Parks VD Thomas Brühl framför i pressmeddelandet. Enlight Interactive och IQ Media avser därför att omedelbart vidtaga nödvändiga rättsliga åtgärder. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, pelle.tornell@enlight-interactive.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01210/bit0002.pdf

Dokument & länkar