Enlight avser köpa Spreadskill - leverantör av testtjänster till bl a SwedSecs aktiemäklarkörkort

Enlight avser köpa Spreadskill - leverantör av testtjänster till bl a SwedSecs aktiemäklarkörkort Bredare utbud av tjänster, produkter och system för Spreadskills kunder Enlight har tecknat ett villkorat avtal om förvärv av verksamheten i Spreadskill AB. Spreadskill är leverantör av tjänster och onlinesystem bland annat för test av SwedSecs licensiering av alla finansiella rådgivare i Sverige - det så kallade "mäklarkörkortet". Enlight är störst i Europa på test och certifiering av kunskap online, vilket gör att Spreadskills verksamhet på ett naturligt sätt passar in i Enlight. En affär skulle ge Spreadskills kunder tillgång till Enlights kompletterande utbud av tjänster, produkter och system för test, certifiering och säkring av kunskap. Samtliga anställda i Spreadskill erbjuds anställning i Enlight. Spreadskill AB är inriktat på test- och certifiering av kunskap för bank- och finansmarknaden. Bolaget är verksamt i Sverige, har 5 anställda och omsatte 3,5 MSEK år 2003. En av bolagets kunder är SwedSec, ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen med ansvar för licensiering av aktörer på den svenska värdepappersmarknaden genom det så kallade "mäklarkörkortet". Vidare finns ett antal banker och försäkringsbolag som kunder. Vid sidan av potentialen i de nuvarande kundengagemangen är Spreadskills verksamhet väl positionerad inför ökningen av efterfrågan på säkring av kunskap inom marknaden för finansiella tjänster. Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Över 3000 skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter har levererat över 8 miljoner tester online med hjälp av Enlight. Lösningarna används i över 70 länder i alla världsdelar och Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Norge och Sverige. Affären skulle ge Spreadskills nuvarande kunder tillgång till Enlights kompletterande utbud av tjänster, produkter och system för test, certifiering och säkring av kunskap. Dessutom får kunder med internationell verksamhet stöd för säkring av kunskap hos sina kunder, medarbetare och leverantörer även i övriga Europa, Nordamerika och Asien. Vidare väntas Spreadskills kompetens inom test och certifiering för bank- och finansbranschen vara tillämpbar bland det 40-tal större banker och försäkringsbolag som Enlight redan har som kunder i USA, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Tyskland. Operativt nås besparingar inom systemutveckling och infrastruktur. Avtalet är villkorat bland annat av att Spreadskills kunder accepterar överlåtelsen, att Spreadskills anställda accepterar övergången, samt av att Spreadskill når en överenskommelse med sina leverantörer. Affären skulle innebära att Enlight i en inkråmsaffär förvärvar Spreadskills verksamhet, och att samtliga anställda i Spreadskill erbjuds anställning i Enlight. Köpeskillingen är beroende av verksamhetens framtida utveckling. För ytterligare information, kontakta Øyvind Lundgreen, VD Enlight AB, +46 (0) 703 187 682, oyvind.lundgreen@enlight.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT20610/wkr0001.pdf

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar