Enlight får stor order från Antwerpens kommun Första större order inom ramavtal med 308 kommuner i Belgien

Enlight får stor order från Antwerpens kommun Första större order inom ramavtal med 308 kommuner i Belgien Enlight har fått en order från Antwerpens kommun gällande testning och certifiering av IT-kunskaper för personalen, värt 1,9 MSEK i första skedet. Lösningen från Enlight hjälper Antwerpens kommun att spara 35-45 % av utbildningskostnaderna för IT-utbildning, genom att via förtester ge medarbetarna en kartläggning av deras existerande kunskaper innan utbildning genomförs. Ordern är den första större ordern inom ramen för det ramavtal som tecknats i maj för 308 belgiska kommuner, och har följts av ytterligare order från mindre kommuner. Ordern ger Antwerpens kommun, den största flamländska kommunen, tillgång till Enlights lösningar för test av IT kunskaper för sina medarbetare, och ger i första skedet Enlight intäkter om 1,9 MSEK. Ordern ingår som en del i det ramavtal för 308 kommuner som Enlight har tecknat i maj 2002 med VVSG, den flamländska motsvarigheten till Kommunförbundet, och flr kommuner har nu också börjat använda Enlights lösningar. Ordern har tecknats efter det att ett pilotprojekt framgångsrikt genomförts inom staden Hasselt. I pilotprojektet gavs medarbetarna möjligheten att testa deras IT-kunskap före det att IT-utbildning genomfördes. Testresultaten gjorde det möjligt att anpassa utbildningen till varje individs kunskapsnivå, vilket resulterade i 35-45 % besparing i utbildningskostnad. Efter utbildningen är medarbetarna redo att ta Datakörkortet ECDL. "För att kunna ge medborgarna effektiv service och för våra e-government- initiativ så använder vi idag IT-stöd inom alltfler delar av vår verksamhet. Att undvika stress, försämrad service, driftstopp och höga supportkostnader genom att säkra medarbetarnas IT-kunskap är därför väsentligt för oss" berättar Herman Callens, projektledare på VVSG. "Hittills har vi ej känt våra medarbetares kunskapsnivå vilket gjort det omöjligt att erbjuda rätt utbildning. Efter de goda erfarenheter som Hasselt Kommun gjort så var det naturligt att välja Enlights lösning för certifiering. Att vår kommunorganisation VVSG också tecknat ett ramavtal med Enlight har förenklat processen." "Hasselt Kommun bevisade värdet av att använda tester för att effektivisera utbildning", säger Enlights VD Urban Doverholt. "Ordern från Antwerpen är särskilt glädjande då den visar att även de största kommunerna i Belgien tagit åt sig de goda resultaten därifrån." För mer information kontakta: Urban Doverholt, VD Enlight AB, +46 8-597 960 00 Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Över 5 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter med hjälp av Enlights lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Enlight grundades 1993, och är noterat på Stockholms Fondbörs. Enlights uppgift är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling genom att erbjuda lösningar online för kvalitetssäkring av kunskap. Idag drivs rikstäckande certifieringar i Tyskland, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Liechtenstein och Österrike med Enlights lösningar. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar